Pedagogisch beleid

In het Beleidsplan zijn de uitgangspunten en doelstellingen van Gastouderbureau RondomkidsĀ vastgelegd en wordt de werkwijze van het gastouderbureau beschreven. De wet- en regelgeving over kinderopvang verandert voortdurend. Rondomkids volgt de ontwikkelingen op de voet en past, indien nodig, het beleidsplan hierop aan.

De doelstellingen van Rondomkids worden als volgt samengevat:
Doel 1: Kinderen emotionele veiligheid bieden in een veilige en gezonde omgeving
Doel 2: Persoonlijke competentie van de kinderen bevorderen
Doel 3: De sociale competentie van kinderen bevorderen
Doel 4: Socialisatie door kinderen algemeen aanvaarde normen en waarden bij te brengen

Via onderstaande knop leest u ons volledige pedagogische beleidsplan.