Inspectie
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van geregistreerde kinderopvang. De gemeente waarbij de kinderopvangvoorziening gevestigd is bewaakt de kwaliteit van de opvang in die gemeente. De GGD is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderopvang. Net als bij elke andere instelling voor kinderopvang komt de GGD jaarlijks langs bij Gastouderbureau Rondomkids voor een inspectie. Gekeken wordt onder meer naar ons pedagogisch beleid, onze bedrijfsvoering en procedures, en naar de aanwezigheid en geldigheid van diploma’s. De bij ons aangesloten gastouders staan positief tegenover het pedagogisch beleidsplan van Rondomkids en zijn bereid volgens dat beleid te werken. Het meest actuele inspectierapport van de GGD over Rondomkids vindt u hier. Op de site van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u tevens alle inspectierapporten van onze aangesloten gastouders. www.landelijkeregisterkinderopvang.nl